• Spawanie TIG pozwala na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin aluminium.

  • W metodzie TIG łuk osłonięty argonem jarzy się pomiędzy uszkodzoną felgą a nietopliwą elektrodą wolframową.